Europcarin yritystarjouksen erityisehdot

1. Esittely

Nämä erityisehdot (jäljempänä ”Erityisehdot”) koskevat Europcarin yritystarjousta ja niiden julkaisija on Interrent Oy (Europcar Suomi), joka toimii ehtojen piiriin kuuluvien vuokraamojen nimissä ja puolesta (määritelty alla), joka on rekisteröity Suomeen Y-tunnuksella 0109269-9 ja jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Perintötie 8, 01510 VANTAA (jäljempänä ”Europcar”).
Nämä Erityisehdot koskevat Europcaria sekä yritystä, joka haluaa hyödyntää Europcarin yritystarjousta (jäljempänä ”Tarjous”) (jäljempänä ”Yritysasiakas”). Nämä Erityisehdot astuvat voimaan Yritysasiakkaan rekisteröityessä Tarjouksen käyttäjäksi verkossa (on-line -rekisteröinti).
[Tarjoukseen] ja kaikkiin [Tarjouksen] mukaisiin vuokrauksiin sovelletaan paikallisia ehtoja kohdan 3.2 mukaisesti.
Europcar pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä Erityisehtoja niin, että ne vastaavat paikallisiin sopimuksiin sovellettavia yleisiä määräyksiä. Nämä Erityisehdot löytyvät englanniksi osoitteesta https://www.europcar.com/business

2. Tarkoitus

Näissä Erityisehdoissa määritellään Tarjousta ja Tarjouksen käyttöä koskevat ehdot. Tarjousta hyödyntämällä Yritysasiakkaan valtuutetulla laillisella edustajalla ja Yritysasiakkaan työntekijällä (jäljempänä erikseen ”Edunsaaja” ja yhdessä ”Edunsaajat”) on oikeus vuokrata ajoneuvo alennettuun hintaan ammatti- ja/tai henkilökohtaiseen käyttöön siitä päivämäärästä lukien, kun Yritysasiakkaan valtuutettu laillinen edustaja on rekisteröitynyt Tarjouksen käyttäjäksi verkossa.

3. Ehdot

Tarjouksen käyttöä koskevat kaikki seuraavat pakolliset ehdot:
3.1 Oikeus luoda käyttäjätili verkossa
3.1.1 Seuraavat pakolliset ehdot koskevat oikeutta luoda käyttäjätili verkossa:
 • Tarjouksen käyttäjän on oltava yrityksen valtuutettu laillinen edustaja,
 • Tarjouksen käyttäjän on harjoitettava ammattimaista toimintaa,
 • Tarjouksen käyttäjällä on oltava ALV-numero tai Y-tunnus
 • Tarjouksen käyttäjällä on oltava voimassaoleva työsähköpostiosoite
3.1.2 Oikeus luoda käyttäjätili verkossa
Yritysasiakkaan asianmukaisesti valtuutetun laillisen edustajan on rekisteröidyttävä ja luotava käyttäjätili verkossa osoitteessa https://www.europcar.com/business/register-online täyttämällä Europcarin on-line -rekisteröintilomake.
Yritysasiakkaan asianmukaisesti valtuutetun laillisen edustajan on tällöin arvioitava vuokraustensa lukumäärä vuodessa. Europcarin myöntämä alennettu hinta (lisätietoja on näiden Erityisehtojen kohdassa 6.3) perustuu kyseiseen arviointiin ja sitä voidaan tarkistaa Europcarin yksinomaisen harkinnan mukaan kahdentoista (12) kuukauden jälkeen. Tarkistuksessa otetaan huomioon Yritysasiakkaan ja sen Edunsaajien toteutuneiden vuokrausten määrä yhden vuoden aikana (lisätietoja on näiden Erityisehtojen kohdassa 6.3).
Kun Yritysasiakas on vahvistanut rekisteröitymisen verkossa, Europcar lähettää:
 • Yritysasiakkaan työsähköpostiin vahvistuksen rekisteröitymisen vastaanottamisesta, jolla vahvistetaan se, että Yritysasiakas hyväksyy Tarjouksen.
 • tarjouskoodin Yritysasiakkaan yrityksen käyttöön (jäljempänä ”Tarjouskoodi”).
3.2 Yritysasiakkaan valtuutettua laillista edustajaa tai Yritysasiakkaan Työntekijää koskevat seuraavat ehdot:
 • laillisella edustajalla tai työntekijällä on lupa kuljettaa ajoneuvoa Europcarin kulloinkin voimassa olevien vuokrausehtojen mukaisesti (ehdot löytyvät osoitteesta https://www.europcar.com/terms-and-conditions; jäljempänä ”Europcarin yleiset vuokrausehdot”) sekä Europcarin kulloinkin voimassa olevien vakuutusta ja turvaa koskevien ehtojen mukaisesti (ehdot löytyvät osoitteesta https://www.europcar.co.uk/terms-and-conditions/specific-terms-per-country?countrySelector=termsandcondition sblocknewele-44), jotka sisältyvät vuokraukseen Europcarin kaikissa Tarjouksen piiriin kuuluvissa vuokraamoissa ympäri maailmaa (jäljempänä erikseen ”Tarjouksen piiriin kuuluva Europcarin vuokraamo” tai yhdessä ”Tarjouksen piiriin kuuluvat Europcarin vuokraamot”, kuten näiden erityisehtojen kohdassa 6.1 on määritelty), ja joissa on erityisesti määritelty ajokorttia koskevat ehdot sekä vuokratun ajoneuvon luokalle hyväksytyt maksutavat
 • laillinen edustaja tai työntekijä ei saa olla ennestään Europcarin minkään muun alennuskampanjan mukaisen alennetun hinnan piirissä eikä laillisella edustajalla tai työntekijällä ole oikeutta hyödyntää Tarjouksen etuja minkään muun tarjouksen yhteydessä ilman Europcarin suostumusta
 • laillisella edustajalla tai työntekijällä on oltava voimassa oleva hyväksytty luottokortti, kuten Europcarin sivustolla osoitteessa https://www.europcar.com/terms-and-conditions on todettu (jäljempänä ”Hyväksytty Luottokortti”), johon liittyvät tiedot on salattu turvallisen alustan kautta
 • laillisen edustajan tai työntekijän on täytettävä nämä Erityisehdot
3.3 Näihin Erityisehtoihin, Europcarin yleisiin vuokrausehtoihin sekä Europcarin vakuutusta ja turvaa koskeviin ehtoihin tutustuminen ja niiden hyväksyminen (esitelty kohdassa 3.2).
3.4 Rekisteröityminen tai alennetun hinnan myöntämättä jättäminen
Europcar pidättää oikeuden hylätä Yritysasiakkaan laillisen valtuutetun edustajan rekisteröityminen verkossa tai kieltäytyä myöntämästä Edunsaajalle alennettua hintaa, jos Edunsaaja on Europcarin tarkkailulistalla tai jos Edunsaaja ei noudata näiden Erityisehtojen kohdassa 3 kuvattuja ehtoja tai [Europcarin yleisiä vuokrausehtoja].

4. Erityisehtojen voimaantulo ja voimassaoloaika

Edunsaajat voivat hyödyntää Tarjousta välittömästi kahdentoista (12) kuukauden ajan siitä päivästä lukien, kun Yritysasiakkaan valtuutettu laillinen edustaja on tehnyt rekisteröinnin verkossa. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa (Europcarin yksinomaisen harkinnan mukaisesti) kyseisen kauden päättyessä toisella kahdellatoista (12) kuukaudella, ellei toinen Osapuoli irtisano rekisteröintiä näiden Erityisehtojen kohdan 5 ”Irtisanominen” määräysten mukaisesti.

5. Irtisanominen

5.1 Irtisanominen laiminlyönnin seurauksena
Jos toinen Osapuoli rikkoo tai ei kaikilta osin noudata näitä Erityisehtoja, rikkomuksen kohteena olevalla Osapuolella on näiden Erityisehtojen tai sovellettavan lain mukaisesti oikeus muista oikeuksistaan ja oikeussuojakeinoistaan tinkimättä ilmoittaa rikkomuksesta rikkoneelle Osapuolelle ja, jos rikkonut Osapuoli ei korjaa rikkomustaan viidentoista (15) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, sulkea tili välittömästi.
5.2 Yritysasiakkaan tekemä irtisanominen - tilauksen peruminen - tilin sulkeminen
5.2.1 Yritysasiakkaalla on milloin tahansa oikeus lähettää irtisanomispyyntö Europcarille osoitteeseen myynti@europcar.fi
5.2.2 Jos näitä Erityisehtoja muutetaan, Europcar ilmoittaa asiasta Yritysasiakkaalle sähköpostitse Yritysasiakkaan työsähköpostiosoitteeseen ja Yritysasiakkaalla on tällöin mahdollisuus perua rekisteröinti ja sulkea tilinsä seitsemän (7) työpäivän irtisanomisajalla ilmoittamalla asiasta Europcarille sähköpostitse osoitteeseen myynti@europcar.fi. Tili lopetetaan tällöin viidentoista (15) työpäivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.
Jos Edunsaajat ovat hyötyneet alennuksista, Europcar voi peruuttaa saadut edut laskuttamalla jo toimitetut palvelut uudelleen käyttämällä vuokrauspäivän parasta yleistä hintaa. Yritysasiakas ja sen Edunsaajat tiedostavat ja hyväksyvät, että palvelujen uudelleen laskuttamisessa käytetään Hyväksyttyä Luottokorttia. Jos Hyväksyttyä Luottokorttia ei voi käyttää yllä mainitun uudelleen laskutuksen yhteydessä, Yritysasiakas sitoutuu maksamaan oikaistun laskun välittömästi sen saatuaan.
5.3 Tarjouksen peruuttaminen tai lykkääminen Europcarin toimesta
Jos toinen Osapuoli rikkoo tai ei kaikilta osin noudata näitä Erityisehtoja, rikkomuksen kohteena olevalla Osapuolella on näiden Erityisehtojen tai sovellettavan lain mukaisesti oikeus muista oikeuksistaan ja oikeussuojakeinoistaan tinkimättä ilmoittaa rikkomuksesta rikkoneelle Osapuolelle ja, jos rikkonut Osapuoli ei korjaa rikkomustaan viidentoista (15) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, sulkea tili välittömästi.
5.3.1 Europcarilla on oikeus peruuttaa tai keskeyttää Tarjous, jos Yritysasiakas tai sen valtuutettu laillinen edustaja ei noudata Europcarin yleisiä vuokrausehtoja, Europcarin kulloinkin voimassa olevia vakuutusta ja turvaa koskevia ehtoja tai näitä Europcarin yritystarjousten Erityisehtoja.
Europcar voi peruuttaa tai keskeyttää Tarjouksen, jos tiliä ei ole käytetty kahteen (2) vuoteen.
5.3.2 Europcar pidättää oikeuden peruuttaa tai keskeyttää Tarjous. Jos Europcar peruuttaa tai keskeyttää Tarjouksen, se ilmoittaa asiasta Yritysasiakkaalle sähköpostitse kaksi (2) kuukautta ennen Tarjouksen peruutusta tai keskeyttämistä. Europcar pyrkii kohtuullisiksi katsottavin keinoin ehdottamaan vastaavaa vaihtoehtoista tarjousta. Yritysasiakkaalla on tällöin mahdollisuus hyväksyä peruutus tai valita vaihtoehtoinen tarjous.
5.4 Kohtien 5.1-5.3 vaikutukset
Näiden Erityisehtojen kohtien 5.1-5.3 mukaisesti Europcar sulkee Yritysasiakkaan tilin viidentoista (15) työpäivän kuluessa saatuaan ilmoituksen tilin sulkemisesta, minkä jälkeen Edunsaajilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää alennettua hintaa.

6. Tarjouksen erikoisehdot

6.1 Tarjouksen piiriin kuuluvat Europcarin vuokraamot (”tarjouksen piiriin kuuluvat Europcarin vuokraamot”)
Alennetun hinnan hyödyntäminen edellyttää, että ajoneuvo vuokrataan tarjouksen piiriin kuuluvasta Europcarin vuokraamosta. Tarjouksen piiriin kuuluvat kaikki Europcarin vuokraamot ympäri maailmaa, mukaan lukien Europcarin omat ja franchising-vuokraamot. Tarjouksen piiriin eivät kuulu Europcar International Partner Alliance -vuokraamot (esimerkiksi Discount-vuokraamot Yhdysvalloissa, Advantage-vuokraamot Kanadassa ja tulevat Partner Alliance -vuokraamot).
6.2 Tarjouksen toimintatavat
Tilin luominen ei takaa ajoneuvojen saatavuutta eikä siihen sisälly vakuutusturvaa tai muita turvatuotteita, jotka on ostettava erikseen.
Edunsaaja sitoutuu jokaisen vuokrauksen osalta noudattamaan näitä Erityisehtoja, Europcarin yleisiä ehtoja ja Europcarin vakuutusta ja turvaa koskevia ehtoja (ks. kohta 3.2). Kukin Edunsaaja allekirjoittaa vuokrasopimuksen jokaisesta vuokrauksesta. Ajoneuvoryhmiin ja -tyyppeihin voidaan soveltaa tiettyjä ehtoja.
Vuokraussopimusten määrä on rajoitettu yhteen (1) Edunsaajaa kohden.
6.3 Tarjouksen edut
Jokainen Edunsaaja saa alennetun vuokraushinnan yhteydessä alla mainitut edut jokaisesta vuokrauksesta kohdassa 4 mainitun ajanjakson aikana edellyttäen, että Edunsaaja esittää Tarjouskoodin sekä Europcarin jokaisessa tarjouksen piiriin kuuluvassa vuokraamossa todisteen siitä Yritysasiakkaan palveluksessa toimimisesta (esim. yrityksen käyntikortti, yrityksen dokumentti jne.).
Edut ovat:
 • Yritysasiakkaille alle viisitoista (15) vuokrausta vuodessa:
 • 5 % (viiden prosentin) alennus kaikista Europcar-vuokrauksista
 • Yritysasiakkaille viisitoista (15) vuokrausta vuodessa tai enemmän:
  • - 10 % (kymmenen prosentin) alennus kaikista Europcar-vuokrauksista
Alennetun hinnan soveltaminen riippuu tiedoista, jotka Yritysasiakkaan valtuutettu laillinen edustaja on verkossa rekisteröityessään antanut Europcarille arvioidusta vuokrausten määrästä vuodessa.
Jos vuokrausten määrä jää ensimmäisen kahdentoista (12) kuukauden aikana alle määrän, jonka Yritysasiakkaan valtuutettu laillinen edustaja on verkossa rekisteröityessään arvioinut, Europcar (Europcar International) pidättää oikeuden harkintansa mukaan tarkistaa Yritysasiakkaalle ja sen Edunsaajille myönnettyä alennettua hintaa. Mahdollisissa muutostapauksissa Europcar ilmoittaa muutoksesta Yritysasiakkaalle sähköpostitse.
Alennetut hinnat lasketaan yleisestä perushinnasta ilman veroja, vakuutuksia, franchising-maksuja, polttoainetta ja muita valinnaisia lisäpalveluja.
Alennettujen hintojen soveltaminen riippuu Europcarin vuokra-autojen saatavuudesta varaushetkellä.
Alennettuihin hintoihin kuuluvat:
 • osittainen kolarivakuutuksen omavastuun pienennys/poisto
 • osittainen varkausturvan omavastuun poisto
 • vuokraamomaksu (jos sovelletaan)
Toisen vuokrauspäivän jälkeen kilometrimäärä on yleensä rajoittamaton lukuun ottamatta maita, joissa kilometrirajoitusta sovelletaan. Kilometrimäärän sisältyminen alennettuun hintaan määritellään maakohtaisesti varaushetkellä ja siihen sovelletaan aina [Europcarin yleisiä ehtoja].
Tarjousta voidaan käyttää Europcarin kaikkien ajoneuvoluokkien varauksen yhteydessä Europcarin minkä tahansa varauskanavan kautta, joita ovat muun muassa:
 • Europcarin Internet-sivustot
 • tarjouksen piiriin kuuluvat Europcarin vuokraamot
 • Europcarin puhelinpalvelu numerossa 0200 12 154 (0,79€/min + pvm/mpm)
Tarjouksen hyödyntäminen edellyttää tarjouskoodin antamista tai syöttämistä sekä Europcarin jokaisessa Tarjouksen piiriin kuuluvassa vuokraamossa sen osoittamista, että vuokraaja työskentelee Yritysasiakkaan palveluksessa (esim. yrityksen käyntikortti, yrityksen dokumentti jne.).
Alennettuja hintoja ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muihin tuotteisiin ja/tai palveluihin.
Alennettuja hintoja ei voi yhdistää mihinkään muuhun Europcarin kampanjaan, alennukseen, etukuponkiin, erikoistarjouksiin tai yrityshintoihin, joita Europcar voi aika ajoin tarjota, ilman Europcarin antamaa suostumusta.
Tämän Tarjouksen perusteella tehtyihin vuokrauksiin sovelletaan Europcarin yleisiä ehtoja sekä Europcarin vakuutusta ja turvaa koskevia ehtoja, jotka ovat voimassa vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä ja saatavilla osoitteesta https://www.europcar.com/terms-and-conditions sekä Europcarin Tarjouksen piiriin kuuluvasta vuokraamosta.
Alennettuihin hintoihin ei sisälly vakuutus- tai muita turvatuotteita, jotka on ostettava erikseen.
Europcarilla on oikeus milloin tahansa muuttaa alennettuja hintoja.
Europcar lähettää Yritysasiakkaalle ilmoituksen alennettujen hintojen muuttamisesta sähköpostitse.

7. Todistekäytännöt

Tässä kohdassa määritellään ehdot, joiden nojalla Yritysasiakas ja Europcar katsovat sähköisen asiakirjan yhtä päteväksi kuin alkuperäisen asiakirjan ja hyväksyvät sen todisteena samalla tavoin kuin käsin allekirjoitetun paperiversion.
Yritysasiakkaan napsauttaessa painiketta ”Tilaa”, hän samalla hyväksyy sen, että nämä Erityisehdot muodostavat sähköisen allekirjoituksen, joka pätee Yritysasiakkaan ja Europcarin välillä samalla tavoin kuin käsin tehty allekirjoitus.
Sähköiset asiakirjat luodaan ja niitä säilytetään asianmukaisesti, jotta niiden paikkansapitävyys voidaan varmistaa ja jotta ne voidaan katsoa todisteeksi Yritysasiakkaan rekisteröitymisestä verkossa.
Sähköiset asiakirjat arkistoidaan luotettavalle, kestävälle varmuuskopiovälineelle ja niitä voidaan käyttää todisteena.

8. Sovellettava laki

Näihin Erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja osapuolet suostuvat siihen, että mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa.

9. Tietosuoja

9.1 Yksinomaan kohdan 9 tarkoituksessa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:
9.1.1 Laki tarkoittaa Britannian tietosuojalakia vuodelta 1998
9.1.2 Henkilötiedoilla tarkoitetaan kyseisessä laissa käytettyä merkitystä
9.2 Europcar toimii Yritysasiakkaan rekisterinpitäjänä (kuten kyseisessä laissa on määritelty) ja säilyttää Yritysasiakkaan näiden Erityisehtojen nojalla antamia henkilötietoja yksinomaan siinä määrin, kuin on tarpeen, jotta Europcar pystyy tarjoamaan ja hallinnoimaan Tarjouksen mukaisia palveluja, sekä Europcarin hallinnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Europcar voi aika ajoin pyytää yksittäiseltä henkilöltä [Edunsaajalta] suostumusta markkinointiviestien lähettämiseen hänelle suoraan, jolloin näiden Erityisehtojen osapuolet hyväksyvät Europcarin toimimisen tällaisissa tapauksissa rekisterinpitäjänä.
9.3 Europcar on osa kansainvälistä konsernia ja voi aika ajoin jakaa Tarjoukseen ja Yritysasiakkaaseen liittyviä tietoja tietoturvallisesti konserniin kuuluvien muiden yritysten kanssa. Tietoihin voi sisältyä henkilötietoja, joita Yritysasiakas on antanut näiden Erityisehtojen nojalla.
9.4 Europcar voi luovuttaa Yritysasiakkaan toimittamia henkilötietoja:
9.4.1 palveluntarjoajilleen, edustajilleen sekä viranomaisille kohdassa 9.2 esitettyihin tarkoituksiin ja
9.4.2 luottolaitoksille, perintätoimistoille ja muille asianomaisille organisaatioille, joilla Europcarin perustellun näkemyksen mukaan on lakiin perustuva oikeus saada kyseisiä tietoja.