PALVELUJEN JA EUROPCAR-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT
 1. JOHDANTO
 2. KÄYTTÖEHTOJEN TARKOITUS
 3. PALVELUJEN TILAUSEHDOT
 4. VERKKOTILIN LUOMINEN
 5. Kirjautumistunnus ja salasana
 6. Vaaditut henkilötiedot ja asiakirjat
 7. Lisäkuljettaja
 8. Tilin vahvistus
 9. Tilin henkilökohtainen käyttö
 10. VERKKOVARAUSPROSESSI
5.1 Verkkovaraus ja varausvaiheet
5.2 Varaussopimuksen loppupäätelmät
5.3 Varaustiedot
5.4 Varauksen muokkaus / peruminen / saapumatta jättäminen
5.4.1 Muokkaus
5.4.2 Peruminen ja myöhäisen perumisen maksu
5.4.3 Saapumatta jättäminen
5.4.4 Ajoneuvoluokka
6. MAKSU
6.1 Hyväksytyt maksutavat
6.2 Vuokran maksu
6.3 Lasku
7. VERKKONOUTOSELVITYS (OLCI)
7.1 Verkkonoutoselvityksen käytön vaatimukset
7.1.1 Verkkonoutoselvityksessä (OLCI) on kolme erilaista käyttäjäpolkua: Full OLCI, Fast OLCI ja Light OLCI .2
7.2 Takuumaksu
7.3 QR-koodin sisältävä noutopassi
8. AJOKORTIN TARKISTUS
9. AJONEUVON NOUTO
10. LISÄTIEDOT
11. SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT
11.1 Sovellusta koskevat säännöt
11.2 Immateriaaliomaisuus
12.3 Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille
12. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE
13. VASTUUN RAJOITUS
14. TILIN PERUMINEN
15. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUSKÄYTÄNTÖ
17. SOVELLETTAVA LAKI – KIISTAT
17.1 Toimivaltainen tuomioistuin
17.2 Sovittelu
18. TIETOPYYNTÖ TAI TIEDUSTELUT
 1. JOHDANTO
Nämä palvelujen ja Europcar-sovelluksen (”sovellus”) käyttöehdot (”käyttöehdot”) on julkaissut ranskalainen yritys Europcar International, S.A.S.U, jolla on 110 miljoonan euron pääoma, jonka päätoimisto sijaitsee osoitteessa 13 boulevard de Berthier, Pariisi (75017), Ranska ja joka on rekisteröity Pariisin kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 542.065.305 (”Europcar”). Käyttöehtoja sovelletaan kuluttajiin henkilökohtaisen käytön osalta ja yrityksiin ja ammattilaisiin ammattikäytön osalta (”vuokraaja” tai ”kuljettaja”).
Europcarista ja kuljettajasta käytetään tästä lähtien yksittäin viittausta ”osapuoli” ja yhdessä ”osapuolet”.
Nämä käyttöehdot ovat voimassa vuokraajan kohdemaassa voimassa olevien vuokraus- ja vakuutusehtojen (yhdessä ”vuokrausehdot”) ja tietosuojakäytännön lisäksi (kaikki kolme asiakirjaa ovat luettavissa sovelluksen Oikeudelliset tiedot -välilehdessä).
Jos näiden käyttöehtojen ja vuokrausehtojen välillä ilmenee ristiriita, osapuolet hyväksyvät, että käyttöehdot ovat ensisijaisesti voimassa.
Ellei näissä käyttöehdoissa nimenomaan toisin mainita, näiden käyttöehtojen ja minkä tahansa kaupallisen B2B-sopimuksen välisissä ristiriidoissa kaupallinen B2B-sopimus on ensisijaisesti voimassa.
Sovellusta käyttämällä vuokraaja osoittaa, että on lukenut käyttöehdot ja suostuu noudattamaan niitä.
Europcar pidättää oikeuden muokata tai muuttaa käyttöehtoja ja vuokrausehtoja ilman ennakkoilmoitusta.
Joka kerta kun vuokraaja varaa ajoneuvon sovelluksen kautta, hän vahvistaa hyväksyvänsä nämä käyttöehdot ja vuokrausehdot.
 1. KÄYTTÖEHTOJEN TARKOITUS
Näiden käyttöehtojen tarkoituksena on määrittää ehdot (i) Europcar-palveluille, joita ovat tiedonanto ja Europcar-ajoneuvojen vuorauspalvelujen ja muiden oheistuotteiden tarjoaminen (”palvelut”), ja (ii) sovellukselle, jossa vuokraaja voi luoda tilin ja hyödyntää palveluja.
Sovellusta voidaan käyttää mobiililaitteella, kunhan käytössä on viimeisin iOS-käyttöjärjestelmä.
 1. PALVELUJEN TILAUSEHDOT
Palveluista hyötyäkseen vuokraajan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
 1. Vuokraajalla on voimassa oleva eurooppalainen tai kansainvälinen ajokortti, joka on kirjoitettu latinalaisin merkein. Jos ajokortti ei ole eurooppalainen, sen yhteydessä on näytettävä kansallinen lupa-asiakirja tai virallinen käännös. Lisätietoja vuokrausmaan ajokorttiin liittyvistä rajoituksista on maakohtaisissa vuokrausehdoissa (napsauta tätä ja valitse vuokrausmaa).
 2. Vuokraaja täyttää vuokrausmaan ajoikärajoitukset.
 3. Vuokraajalla on valtuutettu maksuväline omalla nimellään.
 4. Vuokraajalla ei ole Europcarille tai sen tytäryhtiöille maksamattomia velkoja/korvauksia.
 5. Vuokraajalla on toimiva ja ladattu sovelluksen kanssa yhteensopiva älypuhelin, jossa on Internet-yhteys.
 1. VERKKOTILIN LUOMINEN
Vuokraaja voi hyödyntää palveluita vain luomalla Europcar-verkkotilin sovelluksen kautta.
Jos vuokraajalla on jo voimassa oleva Europcarin kuljettajatunnus, sitä voi käyttää Europcar-verkkotilinä, mutta vuokraajalta saatetaan silloin pyytää lisätietoja.
Europcar-verkkotilin luomisen viimeistelläkseen vuokraajan on kunnioitettava seuraavia sääntöjä:
 1. Kirjautumistunnus ja salasana
Vuokraajan on osoitettava henkilöllisyytensä antamalla sähköpostiosoitteensa tai kuljettajatunnuksensa (”kirjautumistunnus”) ja salasanansa. Kirjautumistunnuksen ja salasanan luottamuksellisuus ja tietoturva on vuokraajan omalla vastuulla. Europcar suosittelee salasanan säännöllistä vaihtoa, jotta tilin turvallisuus pysyy hyvänä.
Unohdetun, kadotetun tai varastetun salasanan voi nollata sovelluksessa napsauttamalla kohtaa ”Unohtuiko salasana?”. Europcar lähettää salasanan nollauslinkin sisältävän sähköpostin.
 1. Vaaditut henkilötiedot ja asiakirjat
Vuokraajalta edellytetään
 1. täydellisten ja paikkansapitävien henkilötietojen (kuten nykyinen kotiosoite, puhelinnumero, ajokortti jne.) antamista pakollisiin kenttiin sekä
tilin tietojen pitämistä ajan tasalla. Henkilötiedot voi päivittää tilin Oma profiili -osiossa.
Jos henkilötiedot ovat puutteelliset tai eivät pidä paikkaansa, Europcar pidättää oikeuden hylätä rekisteröinnin tai jäädyttää tilin.
Europcar ei ole missään tapauksessa vastuussa virheellisistä, puutteellisista tai epätarkoista henkilötiedoista, jotka vuokraaja on antanut tilin luonnin yhteydessä.
 1. kopion lähettämistä tilille rekisteröitävän vuokraajan voimassa olevan ajokortin molemmista puolista.
 1. sellaisen omakuvan lähettämistä, joka on otettu sovelluksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kuvan avulla Europcar varmistaa, että tiliä avaava henkilö on sama kuin ajokortin kuvassa.
 1. Lisäkuljettaja
Lisäkuljettajan tietoja ei voi lisätä sovelluksen kautta. Jos vuokraaja haluaa lisätä lisäkuljettajan, kaikki vaaditut lisäkuljettajan henkilötiedot ja asiakirjat on esitettävä Europcarin toimipisteessä.
Henkilö, jota ei nimenomaan mainita tai tunnisteta vuokrasopimuksessa tai joka ei voi näyttää voimassa olevaa ajokorttia, ei ole oikeutettu ajamaan ajoneuvoa.
Jos vuokraaja antaa luvattoman henkilön ajaa ajoneuvoa, vuokraajan katsotaan rikkoneen ehtoja ja olevan vastuussa kaikista rikkomuksen mahdollisista seurauksista, mukaan lukien näihin rajoittumatta vuokraajan ja/tai luvattoman henkilön aiheuttamista vahingoista.
Tällaisessa tilanteessa luvaton kuljettaja ei ole minkään vuokraajan Europcarin kautta mahdollisesti ostaman vakuutuksen tai suojatuotteen piirissä. Vain ajoneuvon kolmannen osapuolen vastuuvakuutus (pakollinen vakuutus) on voimassa.
 1. Tilin vahvistus
Tilin vahvistus astuu voimaan, kun Europcar on vahvistanut vuokraajan henkilöllisyyden verkossa. Vahvistukseen kuluu enintään yksi (1) tunti. Jos Europcar ei pysty vahvistamaan vuokraajan henkilöllisyyttä, vuokraajan tilin luontia ei voida suorittaa loppuun.
Kun vuokraajan tili on luotu, Europcar lähettää vuokraajalle sähköpostilla tilin yhteenvedon, joka sisältää digitaalisen kopion näistä käyttöehdoista.
 1. Tilin henkilökohtainen käyttö
Vuokraajan tili on tarkoitettu yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä voi siirtää tai antaa kolmannen osapuolen käyttöön. Jos vuokraaja antaa kolmannen osapuolen käyttää omaa tiliään, Europcar voi jäädyttää vuokraajan tilin ja perua välittömästi kaikki tehdyt varaukset. Vuokraaja on lisäksi vastuussa kaikista mahdollisista Europcarille aiheutuneista vahingoista, joiden syynä on vuokraajan tilin luovutus kolmannen osapuolen käyttöön.
Vuokraaja voidaan katsoa vastuulliseksi kaikista hänen tilinsä kautta tehdyistä toimenpiteistä, ellei hän todista käytön olleen vilpillistä ja vuokraajan vastuualueen ulkopuolella.
5) VERKKOVARAUSPROSESSI
5.1 Verkkovaraus ja varausvaiheet
Europcar tarjoaa sovelluksen kautta alla kuvailtujen palvelujen verkkovarauksen. Palveluntarjoajia ovat Europcarin tytäryhtiöt, franchising-yritykset ja Global Alliance -kumppanit ympäri maailman.
(i) Palvelujen valinta
Vuokraaja valitsee verkkolomakkeessa vuokrakriteerit, joita ovat muun muassa pyydetyt vuokrauspäivät, vuokraussijainnit ja ajoneuvon tyyppi.
(ii) Saatavuus ja hinta-arviot
Europcar tarkistaa vuokraajan antamien kriteerien perusteella ajoneuvojen ja hintojen saatavuuden. Jos haku tuottaa tuloksen, vuokraajalle kerrotaan pyyntöä vastaavista ajoneuvoista ja hinnoista.
Edellä mainitun toimenpiteen tuloksia ei voida tulkita kyseiseen varaukseen/vuokraukseen liittyväksi Europcarin tarjoukseksi.
Ajoneuvojen ja hintojen tarkistus on varauspalvelu. Vuokraajaa pyydetään tämän jälkeen valitsemaan tarpeisiinsa sopivin yhdistelmä.
(iii) Lisäpalvelujen sekä lisävakuutusten ja/tai muiden suojatuotteiden lisääminen
Kun vuokraaja on valinnut haluamansa yhdistelmän, hän voi lisätä erilaisia lisäpalveluja tai lisäsuojatuotteita napsauttamalla haluamiaan tuotteita.
Saatavuudesta riippuen vuokraaja voi lisätä tai poistaa lisäpalveluja ja/tai -suojatuotteita ilman lisämaksua vielä varauksen vahvistuksen jälkeenkin ja OLCI-verkkonoutoselvitykseen saakka (tehdään enintään 30 tuntia ennen noutoa). Lisäyksen ja poistamisen voi tehdä sovelluksessa tai soittamalla varausmaan varauspalveluun (varauspalvelun yhteystiedot ovat kunkin maan varausehdoissa ja kullakin varaussivustolla).
Vuokraajan muokkaus vahvistetaan sähköpostivahvistuksella.
Kun vuokraaja on vahvistanut OLCI-verkkonoutoselvityksen, lisäpalveluja ja -vakuutuksia ei voi enää lisätä verkossa. Niitä voi kuitenkin edelleen lisätä Europcarin tytäryhtiöiden ja franchising-yritysten toimipisteissä ilman lisämaksua.
(iv) Kuljettajan tiedot
Jos vuokraajalla on yhteys omaan tiliinsä, varauksessa käytetään vuokraajan omaan tiliin rekisteröityjä henkilötietoja.
Jos vuokraajalla ei ole yhteyttä omaan tiliinsä, häntä pyydetään antamaan täydelliset ja paikkansapitävät henkilötiedot (kuten nykyinen kotiosoite, puhelinnumero, ajokortti jne.) pakollisiin kenttiin.
(v) Varauksen yhteenveto
Varauksen yhteenvedon voi nähdä napsauttamalla Varaustiedot-kohtaa. Vuokraajaa pyydetään sen jälkeen lukemaan ja hyväksymään ehdot.
(vi) Maksutiedot
Ennen varauksen viimeistelyä vuokraajaa pyydetään täyttämään omat maksutietonsa sovelluksen kautta.
Kannattaa huomioida, että Europcarin tytäryhtiöiden ja franchising-yritysten hyväksymät maksutavat voivat vaihdella maasta riippuen. Lisätietoja on sovellettavissa varausehdoissa.
Vuokraaja voi myös maksaa varauksen Europcarin toimipisteessä, mutta hänen on tässäkin tapauksessa annettava maksutietonsa Europcarille varaamisen yhteydessä.
Jos vuokraajan maksutiedot sisältävät luottokortin, kyseinen luottokortti on esitettävä Europcarin toimipisteen tiskillä vuokra-ajoneuvoa noudettaessa. Luottokorttia käytetään vuokran maksamiseen ja takuun katevaraukseen.
(vii) Varauspyyntö ja -vahvistus
Varauspyyntö Europcarille tehdään antamalla kaikki sovelluksen varausta varten vaatimat tiedot ja hyväksymällä käyttö- ja vuokrausehdot.
Europcar pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä vuokraajan varauspyynnön ja, edellyttäen että varaus on maksettu onnistuneesti (koskee ennakkoon maksettavia varauksia). Jos varauspyyntö hyväksytään, Europcar lähettää vuokraajalle varausvahvistuksen, joka sisältää varausnumeron, varauksen yhteenvedon ja digitaalisen kopion vuokraukseen sovellettavista käyttöehdoista ja vuokrausehdoista. Jos varaus on maksettu ennakkoon, vahvistussähköposti toimii myös maksutodistuksena vuokra-ajoneuvon toimittavassa Europcarin tytäryhtiössä tai franchising-yrityksessä.
Europcar suosittelee vuokrauspyynnön ja -vahvistuksen säilyttämistä myöhempää käyttöä varten ja niin, ettei niihin pääse ulkopuolinen luvatta käsiksi..
5.2 Varaussopimuksen loppupäätelmät
Näiden käyttö- ja vuokrausehtojen hyväksyminen ja varausvahvistussähköpostin vastaanottaminen katsotaan todisteeksi siitä, että vuokraaja ja Europcar ovat tehneet varaussopimuksen. Vuokraajan kannattaa sen vuoksi varmistaa varausvahvistuksen perille tulo ja ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, jos ei ole saanut jotain näistä asiakirjoista.
Kun Europcar tekee varaussopimuksen vuokraajan kanssa, se sitoutuu varaamaan ajoneuvon vuokraajan nimellä varauksessa mainitun maan Europcar-tytäryhtiöstä tai -franchising-yrityksestä. Jos varaus maksetaan ennakkoon, Europcar sitoutuu lisäksi toimittamaan vuokraajalle varausnumeron sisältävän varausvahvistuksen, joka kelpaa vuokra-ajoneuvon maksun todisteeksi vuokrausmaan Europcar-tytäryhtiölle tai -franchising-yritykselle.
Vuokraajan on ajoneuvon noutamisen yhteydessä allekirjoitettava varausmaassa voimassa oleva vuokrasopimus vuokra-ajoneuvon toimittamisesta vastuussa olevan Europcar-tytäryhtiön tai -franchising-yrityksen kanssa. Vuokrauksen toteuttamisesta huolehtivan Europcar-tytäryhtiön tai -franchising-yrityksen toimipisteen tiedot ovat vahvistussähköpostiin liitetyissä vuokrausehdoissa.
5.3 Varaustiedot
5.3.1 Varausaika: Europcar hyväksyy varauksia saman päivän vuokrauksille, kunhan varaus tehdään vähintään kahden (2) tunnin varoitusajalla. Europcar hyväksyy varauksia enintään viisitoista (15) kuukautta ennen vuokrauspäivämäärää.
5.3.2 Vuokrauksen vähimmäiskesto: Ajoneuvo on vuokrattava vähintään yhdeksi (1) päiväksi (joissain Europcar-toimipisteissä saatetaan tarjota poikkeuksellisia tuntivuokrausaikoja). Yksi (1) päivä tulkitaan kahdenkymmenenneljän (24) tunnin mittaiseksi jaksoksi, joka alkaa vuokrasopimuksessa ilmoitetusta noutoajasta.
Ajoneuvon nouto ja palautus sisältyvät tähän 24 tunnin ajanjaksoon.
Alle 24 tunnin vuokrauksista veloitetaan koko päivän hinta, ellei kyseessä ole tuntivuokrausta tarjoava toimipiste. Tietyt tositteet ja kampanjahinnat ovat voimassa vain erityisille vähimmäisvuokrausajoille. Lisätietoja vähimmäisvuokrausajasta on vuokrausmaan vuokrausehdoissa.
5.4 Varauksen muokkaus / peruminen / saapumatta jättäminen
5.4.1 Muokkaus
Saatavuudesta riippuen vuokraaja voi muokata varaustaan noutohetkeen tai enintään 30 tuntia ennen noutoa tehtävään OLCI-verkkonoutoselvitykseen saakka, jos vuokraaja päättää käyttää tätä palvelua.
Kannattaa huomioida, että varauksen muokkaaminen voi vaikuttaa vuokrahintaan ja että muokkaus on aina tehtävä saman viestintäkanavan kautta kuin alkuperäinen varaus.
5.4.2 Peruminen ja myöhäisen perumisen maksu
Vuokraaja voi perua varauksen maksutta vuokrausmaan vuokrausehdoissa ilmoitettujen aikarajoitusten mukaisesti.
Jos vuokraaja peruu varauksen ilmoitetun takarajan jälkeen, ennakkoon maksetusta varauksesta vähennetään ennen koko summan palauttamista myöhäisen perumisen maksu vuokrausmaan sääntöjen mukaisesti (lisätiedot sovellettavassa hinnastossa – napsauta tätä ja valitse vuokrausmaa). Kyseinen summa veloitetaan joko paikallisessa valuutassa tai tarvittaessa vuokraajan laskutusvaluutassa ja maksutapahtumassa käytetään sillä hetkellä voimassa olevia vaihtokurssia ja ehtoja.
Jotta vuokraaja voi muokata varaustaan tai perua sen, hänen on kirjauduttava sisään samaan Europcar-tiliin, jolla varaus tehtiin. Jos varaus tehtiin välikanavan (esim. välittäjän) kautta, varauksen voi tuoda omaan tiliin varaustietojen avulla.
Jos tietoja ei anneta, varausta ei voi muokata tai perua sovelluksen kautta.
5.4.3 Maksut saapumatta jättämisestä
Jos vuokraaja ei ole perunut varausta ja ei saavu Europcar-toimipisteeseen noutamaan ajoneuvoa, ennakkoon maksetusta summasta vähennetään ennen sen palauttamista saapumatta jättämisen maksu vuokrausmaan sääntöjen mukaisesti (lisätiedot sovellettavassa hinnastossa – napsauta tätä ja valitse vuokrausmaa). Kyseinen summa veloitetaan joko paikallisessa valuutassa tai tarvittaessa vuokraajan laskutusvaluutassa ja maksutapahtuman aikaan voimassa olevilla vaihtokurssilla ja -ehdoilla.
Jos varausta ei ole maksettu ennakkoon, saapumatta jättämisen maksu veloitetaan vuokraajan maksutiedoissa antamalta maksuvälineeltä.
5.4.4 Ajoneuvoluokka
Europcar-tytäryhtiön tai -franchising-yrityksen noutotoimipiste toimittaa pyydetyn ja varauksessa vahvistetun ajoneuvoluokan mukaisen ajoneuvon.
Jos edellä mainittu toimipiste ei pysty toimittamaan vuokraajan pyytämään ajoneuvoluokkaan kuuluvaa ajoneuvoa erityisesti mutta näihin syihin rajoittumatta mekaanisten vikojen tai aikaisempien asiakkaiden myöhästyneiden palautusten vuoksi, Europcar-tytäryhtiö tai -franchising-yritys tarjoaa vuokraajalle korkeampiluokkaisen ajoneuvon lisämaksutta. Korvaava ajoneuvo riippuu Europcarissa sinä päivänä saatavilla olevasta kalustovalikoimasta.
6. MAKSU
6.1 Hyväksytyt maksutavat
Hyväksyttyjä maksutapoja koskevat säännöt vaihtelevat ajoneuvon vuokrausmaasta riippuen.
Vuokrausmaan vuokrausehdoissa on lisätietoja hyväksytyistä maksutavoista.
Europcarin tytäryhtiöiden ja franchising-yritysten yleensä hyväksymät maksutavat:
 • Luottokortit: Ennakkovarmennuksen hyväksyvät luottokortit (ennakkovarmennus sisältää takuun katevarauksen ja vuokrahinnan). Luottokorttimaksut hyväksytään luottokortin myöntäjän asettamin rajoituksin.
Yleisesti hyväksyttyjä luottokortteja ovat Visa, Mastercard, American Express, Diners Club ja JCB.
 • Käteinen/sekki: Käteisellä tai sekillä voi maksaa vain Europcar-toimipisteessä (huomautus: takuun katevarausta varten saatetaan silti tarvita luottokortti):
– kotimainen vuokraus
– alimpien luokkien ajoneuvojen vuokraus (kuten Mini ja Economy).
Lisätietoja vuokrausmaassa hyväksytyistä maksutavoista on maakohtaisissa vuokrausehdoissa (napsauta tätä ja valitse vuokrausmaa).
6.2 Vuokran maksu
Europcar tarjoaa vuokraajalle mahdollisuuden (i) maksaa varaus ennakkoon tai (ii) maksaa varaus Europcarin tytäryhtiön tai franchising-yrityksen toimipisteessä:
 • Varauksen maksu ennakkoon: Arvioitu vuokrahinta on maksettava kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä. Varaukseen ja OLCI-verkkonoutoselvitykseen käytetyn luottokortin haltijan nimen on vastattava vuokraajan ajokortissa olevaa nimeä.
 • Maksu Europcarin toimipisteessä: Vuokran voi maksaa suoraan Europcarin toimipisteessä.
6.3 Lasku
Lisätietoja laskutuksesta on maakohtaisissa vuokrausehdoissa (napsauta tätä ja valitse vuokrausmaa).
7) VERKKONOUTOSELVITYS (OLCI)
7.1 Verkkonoutoselvityksen vaatimukset
Vuokraajalle annetaan mahdollisuus tehdä verkkonoutoselvitys (OLCI, Online Check-In) 30 tuntia ennen ajoneuvon noutoaikaa. Verkkonoutoselvityksen avulla Europcarin tytäryhtiö, franchising-yritys tai Global Alliance -kumppani voi etukäteen valmistella vuokrasopimuksen ja ajoneuvon avaimet sisältävän paketin.
OLCI-verkkonoutoselvityksen voi tehdä seuraavien ehtojen täyttyessä:
– Vuokraaja napsautti Ota OLCI käyttöön (Activate Online Check-in) -painiketta.
– Kaikki varauksen osat on vahvistettu.
– Jos varauksen yhteydessä lisättiin lisäkuljettajia, vuokraaja voi tehdä OLCI-verkkonoutoselvityksen, mutta lisäkuljettajan on tehtävä noutoselvitys Europcarin tytäryhtiön tai franchising-yrityksen toimipisteessä.
7.1.1 Verkkonoutoselvityksessä (OLCI) on kolme erilaista käyttäjäpolkua: Full OLCI, Light OLCI ja Fast OLCI
Full OLCI on käytettävissä vain seuraavissa maissa tapahtuvissa vuokrauksissa: Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Luxemburg, Norja, Espanja, Portugali, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.
Kun vuokraaja ottaa käyttöön täydellisen Full OLCI -verkkonoutoselvityksen, hän valtuuttaa asianmukaisen Europcarin tytäryhtiön tai franchising-yrityksen tekemään takuun katevarauksen vuokraajan luottokortille (lisätietoja alla kohdassa 7.2 Takuun katevaraus).
Full OLCI -verkkonoutoselvityksen lopuksi vuokraaja saa noutopassin, jolla hän tunnistaa varauksensa Europcarin tytäryhtiön tai franchising-yrityksen toimipisteessä.
Kun varaus on tunnistettu, vuokraaja ohjataan jonottamaan priority-tiskille, jossa hän allekirjoittaa vuokrasopimuksen ja saa ajoneuvon avaimet.
Light OLCI mahdollistaa tilin tarkistamisen ja viimeistelyn Europcar-sovelluksessa, jos vuokraus tapahtuu Australiassa, Uudessa-Seelannissa tai muissa maissa, joissa Europcar tarjoaa palvelujaan franchising-verkoston kautta.
Europcar ei lähetä vuokraajalle noutopassia. Europcar-tytäryhtiön tai -franchising-yrityksen toimipisteessä vuokraajaa pyydetään valtuuttamaan luottokortille tehtävä takuun katevaraus ja sen jälkeen hänet ohjataan tavalliseen jonoon.
Fast OLCI -verkkonoutoselvitystä voivat käyttää B2B-ammattiasiakkaat (Europcarin kanssa kaupallisen B2B-sopimuksen tehneiden yritysten työntekijät), joilla on käytössään jokin seuraavista maksuvälineistä: täyden luoton tosite, yrityksen luottokortti (esim. AMEX), Airplus, Europcar-maksukortti, yritystilin ostotilaus (BHPO) ja virtuaalinen kortti.
Kun vuokraaja ottaa käyttöön nopean Fast OLCI -verkkonoutoselvityksen, hän valtuuttaa Europcarin tekemään takuun katevarauksen vuokraajan luottokortille ja käyttämään näitä maksutapoja mahdollisiin lisämaksuihin (lisätietoja alla kohdassa 7.2 Takuun katevaraus).
Fast OLCI -verkkonoutoselvityksen lopuksi vuokraaja saa noutopassin, jolla hän tunnistaa varauksensa Europcarin toimipisteessä.
Kun varaus on tunnistettu, vuokraaja ohjataan jonottamaan priority-tiskille, jossa hän allekirjoittaa vuokrasopimuksen ja saa ajoneuvon avaimet.
7.2 Takuumaksu
Ajoneuvon noutoa edeltävän 30 tunnin aikana tehtävän Full OLCI- tai Fast OLCI -prosessin aikana vuokraajalta pyydetään takuumaksua (Airplus-korteille), joka hoituu käytännössä pankin katevarauksena.
Jos vuokraaja on tehnyt Light OLCI -verkkonoutoselvityksen tai ei ole tehnyt minkäänlaista verkkonoutoselvitystä, häntä pyydetään valtuuttamaan luottokortiltaan takuumaksun katevaraus asianmukaisen Europcar-tytäryhtiön tai -franchising-yrityksen toimipisteessä.
Takuumaksun tarkoituksena on kattaa kaikki vuokrauksen aikana mahdollisesti kertyvät lisämaksut. Lisäksi sillä vahvistetaan, että vuokraajan pankkitili on kelvollinen ja sisältää riittävästi rahaa. Takuusumma otetaan luottokortilta katevarauksena, ei veloituksena.
 • Jos vuokraaja on maksanut varauksen ennakkoon Europcarin verkkosivustolla, luottokortin katevaraus vastaa takuusummaa.
 • Jos vuokraaja maksoi varauksen ennakkoon kolmannen osapuolen verkkosivustolla (esim. välittäjä), luottokortin katevaraus vastaa takuumaksun ja vuokrauksen arvioitujen lisäkulujen summaa.
 • Jos vuokraaja ei maksa varaustaan ennakkoon, veloitus tehdään Europcarin tytäryhtiön tai franchising-yrityksen toimipisteessä ajoneuvon noudon yhteydessä. Maksettava summa on takuumaksun, ajoneuvon vuokrahinnan sekä mahdollisesti valittujen lisävarusteiden ja -palvelujen, lisäkuljettajien sekä vakuutuksen ja lisäsuojan yhteissumma.
Takuusumma on 300 EUR (tai 250 GBP tai vastaava summa paikallisessa valuutassa) seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, Luxemburg, Norja, Espanja, Portugali ja Sveitsi. Lisätietoja muiden maiden takuusummista on sovelluksen takuumaksukäytännössä ja maakohtaisissa vuokrausehdoissa, jotka löytyvät täältä.
Kaikissa tapauksissa takuusumma ilmoitetaan verkkonoutoselvitysprosessin aikana ja varausvahvistussähköpostissa.
8) AJOKORTIN TARKISTUS
Jos vuokraaja luo tilin Europcar-sovelluksessa, Europcar tarkistaa vuokraajan ajokortin verkossa.
Jos vuokraaja ei ole luonut tiliä, Europcar tarkistaa vuokraajan ajokortin Europcar-toimipisteessä.
Vuokraajalle lähetetään ilmoitus seuraavissa tapauksissa:
 1. Jos Europcar ei pysty tarkistamaan ja vahvistamaan ajokorttia verkossa. Tällöin vuokraajan tili luodaan, mutta sitä ei vahvisteta, ja vuokraaja ohjataan Europcarin tytäryhtiön tai franchising-yrityksen toimipisteeseen ajokortin tarkistamista ja vahvistamista varten.
(ii) Jos ajokortti on pian vanhentumassa. Tällöin vuokraajan on rekisteröitävä tililleen uusi ajokortti. Jos vuokraaja ei toimita uutta ajokorttia, Europcar pidättää oikeuden jäädyttää tilin ja perua senhetkiset varaukset.
Ennen jokaista vuokrausta vuokraaja ilmoittaa, että hänellä on edelleen vuokrauksen aikana voimassa oleva ajokortti.Vuokraaja tiedostaa, että väärän ilmoituksen antaminen altistaa hänet rikosoikeudellisille seuraamuksille.
Vuokraaja lupaa ilmoittaa Europarille kaikista ajokorttirajoituksia aiheuttavista tapauksista. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi ajokortin hyllyttäminen, rajoittaminen tai väliaikainen haltuunotto tai oikeuden määräämä virallinen ajokielto. Europcarilla ja sen tytäryhtiöillä ja franchising-yrityksillä on myös oikeus tarkistaa ajokortti milloin tahansa.
9) AJONEUVON NOUTO
Europcarin tytäryhtiön tai franchising-yrityksen toimipisteessä vuokraajaa pyydetään ennen auton noutoa hakemaan varaus jollain seuraavista tavoista:
 • noutopassin QR-koodilla
 • varausnumerolla
 • omalla suku- ja etunimelläsi.
Kun varaus on tunnistettu, vuokraaja ohjataan asianmukaiseen palvelutiskijonoon varauksen viimeistelyä ja vuokrasopimuksen allekirjoitusta varten.
10) LISÄTIEDOT
Maakohtaisissa vuokrausehdoissa on lisätietoja seuraavista aiheista:
 • vuokraan sisältyvät palvelut
 • maksettavat maksut/lisämaksut
 • polttoainekäytäntö
 • vahinkokäytäntö
 • ajoneuvon kunnossapitoon liittyvät säännöt
 • ajoneuvoon liittyvät velvollisuudet
 • vakuutus ja tiepalvelu.
Jos haluat lukea maakohtaiset vuokrausehdot, napsauta tätä ja valitse vuokrausmaa.
11) SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT
11.1 Sovellusta koskevat säännöt
Vuokraajan sitoumukset:
11.1.1 Vuokraaja ei käytä sovellusta laittomiin tai Europcarin tai kolmansien osapuolten mainetta tahallisesti vahingoittaviin tarkoituksiin. Lisäksi hän nimenomaisesti ei käytä sovellusta vahingollisten tai laittomien tietojen tai Europcaria tai kolmansia osapuolia loukkaavan tai syrjivän tiedon jakeluun.
11.1.2 Oman tilin henkilötietojen päivitys.
11.1.3 Ei anna tilin tiedoissa paikkansapitämättömiä henkilötietoja tai väärennettyjä asiakirjoja.
11.1.4 Ei julkaise valokuvia tai sisältöä, jotka lietsovat väkivaltaa tai uhkailua, ovat pornografisia tai pedofiilisiä, sisältävät alastomuutta tai tarpeetonta väkivaltaa tai yleisesti mitään, josta voi olla rikosoikeudellisia seuraamuksia.
11.1.5 Ei luovuta kirjautumistunnustaan ja/tai salasanaansa millekään kolmannelle osapuolelle, anna kenenkään käyttää vuokraajan omaa tiliä tai tee mitään muuta tilin turvallisuuden vaarantavaa.
11.1.6 Ei käytä palveluja mihinkään muuhun kuin niiden alkuperäiseen tarkoitukseen.
11.1.7 Ei estä sovelluksen käyttöä, muokkaa sovellusta tai käytä sovellusta virusten levittämiseen, hakkerointihyökkäyksiin tms.
11.1.8 Ei loukkaa minkään henkilön tai tahon minkäänlaista patenttia, tavaramerkkiä, kauppasalaisuutta, tekijänoikeutta, tietokantaoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta.
Europcar pidättää oikeuden välittömästi jäädyttää tai peruuttaa vuokraajan tilin ja senhetkiset varaukset, jos vuokraaja on rikkonut näitä sääntöjä tai yleisemmin näitä käyttöehtoja tai jos Europcarilla on hyvä syy uskoa sen olevan tarpeellista yksilön turvallisuuden tai Europcarin tai jonkun kolmannen osapuolen omaisuuden suojelun kannalta.
11.2 Immateriaaliomaisuus
Sovelluksen ja kaikkien tietojen tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet ovat Europcarin omaisuutta ellei niiden erikseen mainita kuuluvan kolmansille osapuolille. Europcar-nimi ja kaikki muut sovelluksessa esillä olevat Europcar-tavaramerkit, -logot ja -grafiikat ovat Europcarin ja sen konserniyhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut sovelluksessa esillä olevat yritysten, tuotteiden tai palvelujen nimet ovat niiden omistajien omaisuutta.
Vuokraajalle ei myönnetä minkäänlaisia oikeuksia tai lisenssejä minkään tavaramerkin käyttöön. Vuokraaja näin ollen lupaa, ettei osittain tai kokonaisuudessaan muokkaa, vuokraa, lisensioi, lainaa, myy tai jakele sovelluksen sisältöä ja/tai sovelluksessa tarjottuja tuotteita tai palveluja tai luo niistä johdannaistöitä.
11.3 Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille
Europcarin verkkosivustoilla ja sovelluksessa on useita linkkejä, jotka johtavat ulkopuolisille verkkosivustoille, joita Europcarin tietosuojakäytäntö ei kata. Kun vuokraaja napsauttaa linkkiä ja siirtyy kolmannen osapuolen sivustolle, Europcarin tietosuojakäytännöt eivät enää ole voimassa. Europcar suosittelee vuokraajaa tutustumaan kaikkien kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojalausuntoihin, jotta hän ymmärtää millä tavoin ne keräävät, käyttävät ja luovuttavat käyttäjän tietoja.
12) TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE
12.1.1 Vuokraaja käyttää sovellusta omalla vastuullaan. Tämä sovellus toimitetaan sellaisenaan ja kuten saatavissa. Europcar ei anna minkäänlaisia takuita siitä, että (i) sovellus täyttää vuokraajan tarpeet, (ii) sovellus toimii keskeytyksettä, ajanmukaisesti, turvallisesti tai virheettömästi, (iii) sovelluksen käytöllä saatavat tulokset ovat paikkansapitäviä tai luotettavia, (iv) mikään tuote, palvelu, tieto tai muu vuokraajan palvelujen kautta ostama tai hankkima materiaali on odotusten mukainen ja että (v) mitään virheitä korjataan.
12.1.2 Vuokraaja on yksinomaan vastuussa kaikista mahdollisista älypuhelinjärjestelmän vioista tai tietojen menetyksistä, jotka aiheutuvat sovelluksen käytöstä. Vuokraajan Europcarilta sovelluksessa tai sen kautta saama suullinen tai kirjallinen neuvo tai tieto ei luo minkäänlaista takuuta tai muuta vastuuta, jota ei ole nimenomaisesti ilmaistu sovellettavissa käyttöehdoissa.
12.1.3 Vaikka Europcar pyrkii kohtuullisin varotoimin suojelemaan langattoman Internet-verkon ja verkon käytön tietoturvaa ja loukkaamattomuutta, se ei voi taata langattoman yhteyden turvallisuutta. Näin ollen vuokraaja hyväksyy, että tällaisten palvelujen käyttö on vuokraajan oman harkinnan ja riskin mukaista ja että hän on yksinomaan vastuussa kaikista käytöstä mahdollisesti seuraavista älypuhelinjärjestelmän vioista tai tietojen menetyksistä. Siinä määrin kuin sovellettava laki sen sallii, Europcar nimenomaisesti ei ilmaise minkäänlaisia nimenomaisia tai välillisiä takuita tai ehtoja, kuten (näihin rajoittumatta) implisiittisiä kaupattavuuteen, tyydyttävään kuntoon tai tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuuteen viittavia ehtoja, ja muita tarjottujen palvelujen kohtuulliseen ylläpito- ja osaamistasoon viittavia tai minkään immateriaalioikeuksien loukkaamattomuutta lupaavia ehtoja.
13) VASTUUN RAJOITUS
13.1 Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita tiettyjen takuiden poissulkemista tai vastuun rajoittamista tai poissulkemista satunnaisista tai välillisistä vahingoista. Näin ollen osa yllä mainituista rajoituksista ei välttämättä ole voimassa.
13.2 Erityisesti mikään näissä käyttöehdoissa ei vaikuta vuokraajan lakisääteisiin oikeuksiin tai rajoita tai poissulje mitään vastuuta Europcarin laiminlyönnistä tai vilpillisyydestä aiheutuvasta kuolemasta tai henkilövammasta. Vuokraaja nimenomaisesti tunnustaa ja hyväksyy, että Europcar ja sen toimihenkilöt, johtajat ja työntekijät eivät ole vastuussa mistään suorista, välillisistä, satunnaisista, erityisistä, seuraamuksellisista tai esimerkinomaisista vahingoista, kuten (näihin rajoittumatta) voiton, liikearvon, käytön tai tietojen menestyksestä aiheutuvista vahingoista tai muista sovelluksen käytöstä aiheutuvista aineettomista vahingoista.
13.3 Vuokraaja nimenomaisesti tunnustaa ja hyväksyy, että Europcar ei ole vastuussa sovelluksen käytöstä tai sen käytön estymisestä, (ii) sovelluksessa tai sen kautta ostettujen tai saatujen tuotteiden, datan, tietojen tai palvelujen tai vastaanotettujen viestien tai maksutapahtumien vuoksi hankittavien korvaavien tuotteiden ja palvelujen hankinnasta aiheutuvista kuluista, (iii) vuokraajan tiedonsiirtojen tai tietojen luvattomasta käytöstä tai muutoksista ja (iv) minkään kolmannen osapuolen lausunnoista tai käytöksestä sovelluksessa.
13.4 Vuokraaja nimenomaisesti tunnustaa ja hyväksyy, että Europcar ei ole vastuussa, jos vuokraajan antamat henkilötiedot ovat virheellisiä, laittomia tai riittämättömiä tai jos vuokraajan antamien henkilötietojen käytöstä aiheutuu vahinkoa.
13.5 Vuokraaja nimenomaisesti tunnustaa ja hyväksyy, että Europcar ei ole vastuussa mistään vuokraajan älypuhelinlaitteen tai sen Internet-yhteyden toimintahäiriöistä.
13.6 Vuokraaja nimenomaisesti tunnustaa ja hyväksyy, että Europcar ei ole vastuussa, jos jonkin sen velvollisuuden suorittaminen estyy tai viivästyy kun syynä on ylivoimainen este (force majeure) sellaisena kuin se määritellään Ranskan siviililain 1218 §:ssä ja Cour de cassationin oikeuskäytännössä.
13.7 Vuokraaja nimenomaisesti tunnustaa ja hyväksyy, että Europcar ei ole vastuussa sellaisen ulkomaan lain noudattamatta jättämisestä, josta sovellusta käytetään.
14) TILIN PERUMINEN
Vuokraaja voi perua tilin milloin tahansa ottamalla yhteyttä Europcariin sovelluksen tai Europcarin verkkosivuston Ota yhteyttä -linkin kautta. Europcar sulkee vuokraajan tilin, eikä tämä voi enää varata ajoneuvoja sovelluksen kautta. Tilin sulkeminen peruu samalla kaikki senhetkiset varaukset.
15) HENKILÖTIETOJEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Sovelluksen tietosuojakäytäntöön voi tutustua napsauttamalla linkkiä: Europcar-sovelluksen tietosuojakäytäntö
16) YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)
Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa velvollisuuksien hoitamisen epäonnistumisesta, jos syynä on ylivoimainen este. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sovellettavien asetusten mukaan mikä tahansa ylivoimaisesta esteestä kärsivästä osapuolesta riippumaton vastustamaton tai ennalta arvaamaton tapahtuma, joka estää kyseistä osapuolta hoitamasta velvollisuuksiaan.
17) SOVELLETTAVA LAKI – KIISTAT
Vuokraaja voi vaatia Europcaria vastuuseen ainoastaan asioissa, jotka liittyvät sen varausprosessiin (lausekkeessa 5.2 kuvaillulla tavalla) – se on Europcarissa ulkoistetumpi kuin mikään muu tytäryhtiöiden tai franchising-yritysten hoitama velvollisuus – ja on tapahtunut OLCI-verkkonoutoselvityksen tai vuokrauksen aikaan. Näihin sisältyvät myös vuokrasopimukseen liittyvät asiat. Asiakkaan on esitettävä kaikki näihin liittyvät valitukset tai vaateet asianmukaiselle tytäryhtiölle tai franchising-yritykselle.
17.1 Toimivaltainen tuomioistuin
Nämä käyttöehdot pannaan täytäntöön ja tulkitaan Ranskan lakien mukaisesti.
Kaikissa mahdollisissa näihin käyttöehtoihin tai niitä täydentäviin tai muokkaaviin liitteisiin liittyvissä kiistoissa, oli kyseessä niiden tulkinta tai seuraukset, kannattaa ensin ottaa yhteyttä Europcariin ja yrittää päästä asiasta sovintoon.
Jos sovintoon ei päästä, vuokraaja voi tuoda vaateen toimivaltaisen tuomioistuimen eteen. Jos vuokraaja on kuluttaja (tai vastaava henkilö), juttu käsitellään hänen asuinpaikkansa tai valitsemansa kotipaikkakunnan tuomioistuimessa. Kaikissa muissa tilanteissa juttu käsitellään Pariisissa.
17.2 Sovittelu
Kun näihin käyttöehtoihin liittyvän kiistan ratkaisemiseen on kokeiltu kaikkia sisäisiä keinoja ja kun Europcar ei ole vastannut kuukauteen tai on antanut epätyydyttävän vastauksen, vuokraaja voi pyytää jutun käsittelijäksi Commission de Médiation Franchise-Consommateurs (MFC) -sovittelukomitean sovittelijaa täyttämällä seuraavasta osoitteesta löytyvän reklamaatiolomakkeen: http://www.franchise-fff.com/fff/mediation-franchise-consommateurs.html
18) TIETOPYYNTÖ TAI TIEDUSTELUT
Jos vuokraaja tarvitsee lisätietoja varauksesta tai haluaa kysyä jotain ennen Europcar-toimipisteeseen saapumista, hän voi ottaa yhteyttä asuinmaansa tai vuokrausmaan varauspalveluun.
Europcarin yhteystiedot löytyvät myös täältä.